Home
Praktische Info
Voeding
Werking
Voorstelling
Contact
Nieuwtjes
& Weetjes
Foto's
Werking

Indien het kind op een bepaalde dag niet kan komen ( ziekte, verlof ouders, enz...)
dient u voor 08.00 u. de verantwoordelijke te verwittigen.
Zoniet wordt er een halve dag (15 ) aangerekend.
Het kind moet ten laatste 15 min. na het afgesproken uur afgehaald worden; indien dit niet het geval is, wordt er een bijdrage aangerekend van 5 per ingaand uur.
Kinderen die blijk geven van hoge koorts of ernstige ziekte worden geweerd om besmetting tegen te gaan (enkel toegelaten met attest van geneesheer).
Wordt het kind ziek tijdens het verblijf in het dagverblijf, dan worden de ouders steeds verwittigd.
Wat brengen de ouders zelf mee:
  • luiers (omwille van het merk)
  • flesvoeding / speciale voeding
  • medicatie (dit in de originele verpakking met de duidelijke vermelding van de in te nemen hoeveelheid en tijdstippen van inname)
  • reservekledij
  • een foto van het kind
Als ouder heeft u ten allen tijde tijdens de opvangmomenten toegang tot de ruimtes waar de kinderen verblijven (leefruimte niet met schoenen betreden).
Er werd een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" afgesloten.
U kan ten allen tijde klacht indienen bij de klachtendienst van KIND & GEZIN
(Hallepoort 27 - 1060 Brussel - Tel: 02 533 14 14)
Wij verbinden ons ertoe u de wettelijke bepaalde fiscale attesten uit te reiken.
Alle gegevens i.v.m. het kind en de ouders worden in discretie behandeld.