Voorstelling


Pedagogische visie:
Het Troetelhuis vertrekt vanuit een aantal basisprincipes.

Het kind structuur bieden en grenzen stellen
Positief gedrag wordt extra gestimuleerd door te belonen (sociale beloning). Negatief gedrag (bijten, slaan, duwen, ...) trachten we zoveel mogelijk af te leren door hen op de eerste plaats uit te leggen waarom dit gedrag niet kan en we laten de betrokken partijen elkaar een knuffel geven. Wanneer dit gedrag zich echter herhaaldelijk blijft voordoen, worden zij even afgezonderd ( = time- out) met de nodige uitleg waarom. De time-out sluiten we af met een knuffel (door de persoon wie de time-out inschakelde), zodat het kind weer met een positief gevoel kan verderspelen. Positief gedrag proberen we zoveel mogelijk te stimuleren.

Goede informatie en uitleg geven
Alles wat we doen proberen we zoveel mogelijk te verwoorden en te benoemen. Dit stimuleert de spraak en laat hen zich betrokken voelen. De informatie is afgestemd op de leeftijd en het tempo van het kind.

Het kind emotioneel ondersteunen
Wij bieden de kinderen een veilige omgeving en emotionele ondersteuning door ze te troosten, te knuffelen en positieve aandacht te geven. Elk kind verdient het om de aandacht te krijgen die het nodig heeft. Wij proberen een affectieve band met het kind op te bouwen, die de basis zal vormen voor h het verdere sociale leven. De kinderen kunnen met al hun pijntjes bij ons terecht. En natuurlijk mogen zij een eigen tut of knuffel meebrengen voor moeilijke momenten, waar wij geen troost kunnen brengen. Ze kunnen soms wonderen doen.

Respect hebben voor de zelfstandigheid van het kind
We laten de kinderen op hun ritme kennismaken met de basisvaardigheden. Dit wil zeggen dat we hen stimuleren, maar niet dwingen om vaardigheden uit te oefenen. We zijn heel opmerkzaam en spelen zo in op hun noden en hun behoeften. Zij mogen experimenteren met materialen en speelgoed naar gelang hun behoeften. Wanneer ze iets nieuws ontdekt of geleerd hebben, worden zij hiervoor ook sociaal beloond. Hun zelfvertrouwen proberen we te bevorderen door het geven van zoveel mogelijk complimenten. Meer zelfvertrouwen = sneller zelfstandige activiteiten ondernemen.

De kinderen worden gestimuleerd om:
Ouderparticipatie
Wij proberen ook te streven naar een vertrouwensband met de ouders. De kinderen kunnen geen vertrouwen opbouwen met ons als er tussen de ouders en ons geen vertrouwen is. Wij vinden het van groot belang dat de ouders 's morgens met een gerust hart naar hun werk kunnen vertrekken. In de mate van het mogelijke (= budgettair) hebben de ouders ook inspraak. Wij vinden het ook leuk om contacten te creŽren tussen de ouders onderling. Dit doen we door jaarlijks een aantal feestjes te organiseren. Wanneer de ouders vragen hebben of ongerust zijn, mogen zij ons steeds opbellen. Ze zijn ook steeds welkom om hun kindje eens te komen observeren.